FireFree® i DGNB certificeret byggeri


Kan FireFree® produkterne anvendes i DGNB certificeret byggeri? Det er et spørgsmål, vi oftere og oftere møder. Men hvad er DGNB egentlig og hvad skal et produkt leve op til, for at kunne anvendes i DGNB certificerede byggerier?

DGNB handler om bæredygtighed

Det er relevant og i høj grad oppe i tiden, at tænke bæredygtighed, når der bygges. Udfordringen kan være at definere hvad bæredygtighed egentlig omhandler, og hvordan det kan måles. For at udvikle en fælles standard i den danske byggebranche for målbar bæredygtighed, nedsattes i 2012 et konsortium af eksperter fra byggebranchen, til at gennemføre en sammenligning af de fire førende internationale bæredygtighedsstandarder BREEAM, LEED, HQE og DGNB. Ved den lejlighed faldt DGNB ud som den standard, der var mest fremtidssikret, da den udmærkede sig ved at være en bæredygtighedscertificering mere end en miljøcertificering. I foråret 2012 blev den første danske version af DGNB-certificering således lanceret.

Oprindelig en tysk certificering

DGNB er altså en målestok og et evalueringsværktøj for bæredygtighed. Forkortelsen DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, og er oprindelig en tysk bæredygtighedscertificering. I dag er alle DGNB bæredygtighedsklasser, der certificeres i Danmark, oversat til dansk og er tilpasset det danske bygningsreglement, standarder, byggetraditioner og den danske lovgivning. I dag er det muligt at få DGNB-certificeret alle typer bygninger og byområder.

FireFree® i DGNB certificerede byggerier

Produkter for Passiv Brandsikring er ikke som sådan ”DGNB-certificeret”. Derimod kan vi med udgangspunkt i nogle bæredygtighedskriterier udfærdige en erklæring om, at et givent produkt kan anvendes i DGNB certificerede byggerier.

Og det kan langt de fleste af FireFree produkterne.

FireFree® produkterne hører ind under det af de 3 ”ben” der hedder Miljø (de øvrige 2 omhandler Sociale forhold og Økonomiske forhold). Miljøkriterierne handler om minimering af uønskede stoffer i byggeriet. Og da Passiv Brandsikring jo er en del af bygningen, er det relevant at anvende materialer, der ikke belaster miljøet.

I forhold til FireFree® brandlukningsprodukterne er det relevant at anvende de DGNB kvalitetstrin benævnt Indikatorer 42, 43 og 44.

Indikator 42 - Kemiske produkter til brandsikring af bygning

Omfatter produkter til brandsikring, brandtætning og klæbning indendørs, fx brandbøsninger og -pakninger, brandmaling, brandfugemasse, PU-montageklæber til isoleringsmaterialer (EPS, XPS og PUR).

I denne kategori hører f.eks FireFree® B722 Brandmastik, FireFree® B725 Intumastik og FireFree® B280 Brandgips.

Indikator 43 - Byggematerialer med flammehæmmer

Omfattet af denne indikator er isoleringsmaterialer til tekniske installationer samt vægbeklædninger, der er flammehæmmet. Denne indikator indebærer forbud mod visse typer flammehæmmere.

Også her lever langt de fleste FireFree produkterne op til kravene til DGNB certificeret byggeri.

Indikator 44 - Byggematerialer af plast

Omfattet er produkter i plast der anvendes til tag- og ydervægsbeklædning, vinduer, el-kabler, trækrør til el, plastfolier, og indendørs vægbeklædning.

Til denne kategori hører f.eks. FireFree® Trækrør+

Projektspecifik DGNB erklæring

Den erklæring Scandi Supply kan udfærdige, når der er behov for at fremsende dokumentation for, at et givent produkt kan anvendes i DGNB certificerede byggerier, tager udgangspunkt i produktets sikkerhedsdatablad, hvor indholdet af eventuelle skadelige stoffer, f.eks. klorparaffiner(CP) / Tris(2-chloroethyl) Phosphare, TCEP, vil fremgå. DNGB erklæringerne på FireFree produktene ses i downloadcentret her på hjemmesiden.

Har du brug for en DGNB erklæring på FireFree® produkterne til dit projekt, så kontakt Scandi Supply. Vi udfærdiger projektspecifik erklæring, påført vores underskrift. Kontakt vores tekniske afdeling for nærmere information.

FireFree i DGNB certificeret byggeri

Har du brug for en DGNB erklæring på FireFree produkterne til dit projekt, så kontakt vores tekniske afdeling. Vi udfærdiger projektspecifik og underskrevet DGNB erklæring.

Rune

Produktchef

Rune Kvolsgaard

+45 7624 4801