Hvad sker der i hulrummene ved brand?

En bygning skal kunne modstå brand og der skal lukkes og brandtætnes iht. gældende regler i Bygningsreglementet. Men en bygning skal også ventileres, således at råd og svamp kan undgås. Krav til ventilation og krav til brandmodstandsevne er på mange måder modstridende interesser. For at ventilere, skal du skabe åbning, huller og hulrum med mulighed for passage af luft, men huller med passage af luft er et svaghedsområde, når vi snakker brandmodstandsevne. Tidligere blev der brugt mange ressourcer på at brandsikre bygninger, som så alligevel havde en sårbarhed i de ventilerede hulrum. Problemet blev forsøgt løst med en række ekspanderende brandprodukter i form af bånd, der dog alle var op til flere minutter om at reagere og tætne ved brandpåvirkning og det var ikke godt nok i de kritiske første minutter, hvor brandspredningen sker hurtigt.

Vigtige pointer

  • I et hulrum, kan der være 5-10 gange højere lufthastighed pga. den såkaldte "skorstenseffekt", sammenlignet med lufthastigheden udvendigt på facaden.

  • Den oprindelige brandsikring i hulrum var mellem 30-300 sekunder om at regere og havde derfor en kritisk tidsforsinkelse, der lod branden få frit løb i de første kritiske sekunder.

(Bemærk dog, at teori og brandtest er én ting, i virkelighedens verden kan der være andre forhold, der påvirker disse faktorer i en brandsituation).

Der ligger mange års forskning, udvikling og brandtest bag den patenterede teknologi i FireFree® Brandstop Hulrumsventilen.

Brandstop fra første sekund

Hulrumsventilen består af et net af rustfrit stål med en netstørrelse på 1mm. Teknologien i hulrumsventilen kombinerer fordelene ved det gnist og flammehæmmende net, indlægget i ekspanderende grafitmateriale og en behandling, der skaber en forsænket varmeledning, der sænker røggastemperaturen til under antændelsestemperaturen og dæmmer op for flammespredningen, indtil det ekspanderende materiale lukker helt af.

På denne måde bliver opnås brandstop fra første sekund.

Brandstop fra første sekund var det helt banebrydende i den nye teknologi der kom med FireFree® Hulrumsventilen og er er helt afgørende i forhold til brandbeskyttelse i ventilerede facader.

Billedet herover viser en simpelt test, udført i Scandi Supply's egne laboratorier. Yderst til venstre ses FireFree® Brandstop Hulrumsventil. Som det fremgår, er der ikke sket brandspredning over hulrumsventilen.

I midten har vi testet med et traditionelt fugebåndsmateriale, som anvendtes tidligere. Det ses, er der har været en flammepåvirkning over det ekspanderede materiale.

Eksemplet til højre viser en prøve, hvor der ingen brandsikring har været.

Det er den anerkendte, norske ingeniør Geir Jensen der står bag forskning og opfindelse af den banebrydende og nye måde at tænke brandbeskyttelse af ventilerede hulrum. Hans vision, ambition og ikke mindst vedholdenhed resulteret i nye, unikke metoder til brandbeskyttelse af ventilerede facader. Teknologien i hulrumsventilen beskytter ikke bare den brændende bygning, men hindrer brandspredning til nabobygninger.

Når det brænder, kan det være sekunder der gør en forskel på beskyttelse af menneskeliv og værdier. Med brandstop fra første sekund, løser FireFree® Hulrumsventiler den udfordring.

Brandstop fra første sekund

FireFree® Brandstop Hulrumsventil er en præ-accepteret løsning, der opfylder kravene i BR18 §117. FireFree® Brandstop Hulrumsventil er testet og klassificeret iht. EN 1366-4:2006 ASTM 2912.

Brandbeskyttelse af ventilerede hulrum

Har du brug for hjælp til projektering af hulrum i ventilerede facader? Så kan kontakt Scandi Supply for Brandteknisk Rådgivning. Vi hjælper dig på vej mod en dokumenteret og præ-accepteret løsning, der yder brandstop fra første sekund.Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | København & Vestsjælland

René Veggerby

+45 2322 0570