Præ-accepteret systemløsning til Passiv Brandsikring af ventilationskanaler

Lindab og Scandi Supply samarbejder om præ-accepteret systemløsning

Mens Scandi Supply, med mere end 30 års erfaring udi levering af dokumenterede og præ-accepterede løsninger, ved noget om Passiv Brandsikring af installationsgennemføring, så er virksomheden Lindab eksperter i produktion af energieffektive og bæredygtige systemer til ventilationskanaler.

Den kobling er der kommet en god synergieffekt ud af.

Det skete, da de to virksomheder for nyligt gik sammen i et samarbejde om test af systemløsninger til brandsikring af ventilationskanaler i klassificerede brandadskillelser, som blev foretaget hos DBI.

Derfor kan der nu præsenteres præ-accepterede systemløsninger, der lever op til kravene i den reviderede udgave af DS428:2019.

Test-normer og danske standarder

Iht. Bygningsreglementet er det et krav, at ventilationskanaler der gennembryder brandklassificerede konstruktioner, skal have en brandmodstand svarende til de brandsektioner de føres igennem og skal være testet iht. normen DS/EN 1366-1 - Prøvning af installationers brandmodstandsevne, del 1: Ventilationskanaler.

Hvordan ventilationsanlæg skal brandsikres, beskrives i den danske standard DS428:2019 for brandsikring af ventilationsanlæg. Her er det beskrevet, at hvor ventilationskanalerne gennembryder brandklassificerede vægge eller dæk, skal der brandlukkes ”iht. leverandørens anvisninger”.

Produkter for Passiv Brandsikring til brandlukning af El- og VVS-installationer, testes efter normen DS/EN 1366-3.

1366-1 og 1366-3 stiller forskellige forudsætninger til grund for brandtesten. I 1366-3 står derfor anført, at testen ikke kan bruges på ventilationskanaler. Det har eksempelvis stor betydning for testresultatet, når der suges 400-800 grader varm luft ud af en kanal, som kan være tilfældet. Kent Engelbrecht Ravn, som er produktchef for Fire & Smoke hos Lindab forklarer:

”De tests vi har gennemført, er udført med henblik på at få vores kanalsystemer godkendt. Men de har også haft til formål at opnå en præ-accepteret løsning for dokumenteret brandlukning af ventilationskanaler der gennembryder brandklassificerede vægge eller dæk”.

Fire & Smoke Afdelingen har stor fokus på dokumenteret brandsikring af kanalgennemføringer og har haft et ønske om, at kunne præsentere en systemløsning. Kent Engelbrecht Ravn fortsætter:

”Som kanalproducent har vi været nødt til at tage stilling til alle byggeformer, der anvendes i Danmark. Det har vi gjort og vi har udarbejdet løsninger til de fleste. Ud over ventilationskanaler står vi ofte med scenarier i form af fælles føringsveje, hvor både el- og VVS-installationer skal brandlukkes. Løsningerne har i sidste ende skullet godkendes af både fagingeniører og brandrådgivere og her er vi blevet mødt af en forståelig efterspørgsel på præ-accepterede løsninger, som ville lette processen en del.”, slutter Kent Engelbrecht Ravn.

Brandteknisk Rådgivning og Præ-accepterede løsninger

Med 30 års erfaring i bagagen, kan Scandi Supply allerede tilbyde en bred vifte af dokumenterede og præ-accepterede brandlukningsløsninger til el- og VVS-installationer. Scandi Supply’s Brandtekniske Rådgivere hjælper rådgivere og entreprenører fra den tidlige projekteringsfase og frem til opgavernes udførelse. I situationer hvor præ-accepterede løsninger ikke har ligget lige for, kan Scandi Supplys Tekniske Afdeling være behjælpelige med løsningsforslag, der vil kunne opnå godkendelse af brandrådgiveren.

Én samlet systemløsning – to leverandører

Den nye præ-accepterede systemløsning til brandlukning af ventilationskanaler i klassificerede brandadskillelser består af Lindab Ventilationskanaler, brandlukket med Scandi Supply’s FireFree produkter for Passiv Brandsikring.

I praksis betyder det, at man køber de 2 produkttyper hos de respektive leverandører, hvorefter man er i stand til at lave en præ-accepteret systemløsning, der opfylder kravene i Bygningsreglementet og i DS428:2019.

Gevinsten går direkte ud til både Lindabs og Scandi Supply's kunder og samarbejdspartnere i form af en præ-accepteret og fuldt dokumenteret løsning.

Vil du vide mere om brandlukning af ventilationskanaler? Så er du velkommen til at kontakte Scandi Supply's Brandtekniske Rådgivere for yderligere information.

Lindab og Scandi Supply præsenterer præ-accepteret løsning for ventilationskanaler

HVAC Magasinet, august 2023

HVAC Magasinet, januar 2024

Vi kan hjælpe

Vi er et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med knowhow. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373