Sådan kan Scandi Supply hjælpe med brandmaling

Når du samarbejder med Scandi Supply om brandmaling af bærende stålkonstruktioner, har du adgang til noget af markedets højst kvalificerede produktviden på området.

Gennem mere end 30 år, har vi hjulpet brandmalere med beregning og projektering før projektstart, under processen og efter arbejdets udførelse i forbindelse med kvalitetssikring og kontrol.

Når opgaven er udført, tilbyder vi at udarbejde en lagtykkelsesrapport, der sammen med et certifikat danner grundlag for dokumentationen af korrekt udført brandbeskyttelse, iht. SikkerhedsBranchen’s vejledning om kontrolmåling af stålkonstruktioner.

Brandmaling for bærende stålkonstruktioner

Vores knowhow følger gratis med, når du køber brandmaling hos os.

Ved dimensionering af stålkonstruktioner, som skal brandbeskyttes med brandmaling, bør der anvendes stålprofiler, der ikke overstiger bestemte F/A værdier. I de fleste tilfælde vil det være økonomisk fordelagtigt at vælge profiler med små F/A værdier, da det medfører mindre lagtykkelser for brandmalingen. Scandi Supply yder gratis dimensionering af stålkonstruktioner. Ligeledes yder Scandi Supply rådgivning ved bestemmelse af brandmalingens tørfilmstykkelse (TFT).

Vi er behjælpelig med tabeller til beregning af de hyppigst anvendte standardprofiler.

Ved special brandbelastning foretages der manuel beregning.

Scandi Supply leverer en udførlig påføringsvejledning, der trin for trin beskriver, hvordan brandmaleren bedst:

  • Renser ståloverfladen og påfører rustbeskyttende primer

  • Kontrollerer primerens lagtykkelse

  • Påfører brandmalingen i korrekt lagtykkelse

  • Rengør værktøj og

  • Foretager reparation af beskadigede overflader.

Opgaven afsluttes

Scandi Supply tilbyder at udstede et certifikat på projektet, udarbejdet på baggrund af brandmalerens fremsendte kontrolmålingerne af lagtykkelserne. Hvis man ønsker at modtage et certifikat, skal målerapporten indsendes til Scandi Supply senest 3 uger efter arbejdets afslutning.

Certifikatet verificerer at brandmalingen er udført korrekt og kan vedlægges dokumentation og kvalitetssikring når projektet overdrages til bygherre.

Certifikater for brandmaling af bærende stålkonstruktioner

Måling af lagtykkelse på brandmaling for bærende stålkonstruktioner.

Brandmaling

Vi kan ikke lære brandmaleren at male - at male er brandmalerens ekspertise. Men vi kan hjælpe med beregning, produktvalg, dokumentation og rådgivning i forhold til lovgivning og krav - og så har vi de bedste produkter.

 Vi deler gerne ud af vores viden! Kontakt os og få et målrettet kursus, en seminardag eller et gå-hjemmøde der ruster jer endnu bedre til den næste brandmalingsopgaveVi kan hjælpe med beregningen

Skal du brandmale? Vi kan hjælpe med dimensionering af lagtykkelser til dit projekt. Dimensioneringen tager udgangspunkt i brandkravet og den kritiske ståltemperatur. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964