Succesvirksomhed 2019

Scandi Supply er tildelt erhvervsprisen 'Succesvirksomhed 2019'.


’Succesvirksomhed 2019’ er en nyindstiftet erhvervspris, som anerkender små og mellemstore virksomheder, der kontinuerligt lykkes med at skabe vækst og stærke resultater. Prisen tildeles solide virksomheder, der leverer et særligt bidrag til vækst og velstand i lokalområderne og til dansk økonomi som helhed.

Erhvervsprisen er indstiftet af Spar Nord og BDO, som udtaler:

"Succes defineres på mange niveauer, men for os handler en erhvervsmæssig succes om at levere varen år efter år. Det handler om at bevise, at din forretningsidé og din forretningsmodel er robust og bæredygtig og i stand til at skabe tilfredsstillende finansielle resultater og den vækst, som er en forudsætning for udviklingen af vores velfærdssamfund. Netop derfor er det også et afgørende kriterie, at virksomhederne igennem en længere årrække har leveret stærke resultater.”

Vækst 5 år i træk


Scandi Supply har med opnåelse af erhvervsprisen 'Succesvirksomhed 2019' opfyldt en række kriterier med udgangspunkt i resultat før skat, egenkapital og soliditet. Vi har således:

  • Haft vækst i vores resultat før skat hvert år de seneste fem år

  • Haft en soliditetsgrad over 15 % i det seneste regnskabsår

  • Haft vækst i egenkapitalen målt over de seneste fem år samt

  • Haft evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag


"Det er vi naturligvis stolte af", fortæller Direktør Bent Jensen som tilføjer, at det skyldes en kombination af dokumenterede kvalitetsprodukter for passiv brandsikring, stærk fokus på passiv brandsikring i byggeriet samt dedikerede og dygtige medarbejdere.

"Vi er den professionelle byggeindustris totalleverandør af produkter til passiv brandsikring og vi er i dag én af Danmarks førende leverandører af dokumenteret brandsikring. Vi er centralt beliggende i Vissenbjerg, hvorfra vore produkter distribueres til førende grossister og OEM kunder landet over. Vores produktgruppe omfatter produkter til brandtætning samt produkter til passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner", siger Bent Jensen.

Siden 1990 har Scandi Supply vi leveret produkter til en lang række byggerier i Danmark, og den store erfaring indenfor brandsikring stilles til rådighed for projekterende og udførende.

30 års erfaring med Passiv Brandsikring

Vi har leveret Passiv Brandsikring gennem 3 årtier. Vores team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere står til disposition med knowhow og rådgivning. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
ansat

Administrerende direktør

Bent Jensen

+45 2322 0555