Seminardag

Scandi Supply afholder seminarer og kurser i Passiv Brandsikring med FireFree produkterne

Scandi Supply tilbyder afholdelse af seminardag om Passiv Brandsikring og relevante forhold omkring dokumentation mm.

Vi faciliterer en fri undervisningsform af op til 1 arbejdsdags varighed, hvor tema og indhold er fuldstændig tilpasset jeres ønsker og behov. Vores oplæg følges meget gerne op af fri diskussion, øvelser eller debatgrupper, lige som vi gerne kombinerer seminardagen med andre oplægsholdere af relevans.

En seminardag er teoretisk og faglig. Vi lægger gerne op til at deltagerne er aktive med spørgsmål, holdninger og debat.

Formålet er at formidle viden om Passiv Brandsikring, lovgivning eller problematikker relateret hertil samt at skabe refleksion og debat. Vi ansporer til at seminardeltagerne får sparring af og med hinanden.

Seminardage kan være målrettet projektledere, Brandrådgivere, Rådgiv. Ingeniører, Arkitekter o.a.

Varighed: fra 4 timer op til 1 arbejdsdag iht. nærmer aftale

Har du spørgsmål til seminardage, så kontakt Vicedirektør og Master i Brandsikkerhed Tom Eiken Abildgaard på 2322 0568.

Book et kursus

Hvis I har brug for et kursus i dokumenteret Passiv Brandsikring, anvendelsen af FireFree produkterne eller måske et andet relevant område, så kontakt Scandi Supply og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske Rådgiver i dit område. Vi kan tilpasse kurserne helt efter jeres behov.Eva Holdensen

Projektkoordinator

Eva Holdensen

+45 2322 0572