Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandmalet stålprofil

Beskæftiger du dig med brandmaling og brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner? Så tilbyder Scandi Supply dette kursus i brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner med dokumenterede og miljøgodkendte produkter fra bla. Nullifire.

Kursusbeskrivelse

Vi kan ikke lære jer at male, den ekspertise er jeres. Men vi kan lære jer noget om Passiv Brandsikring af bærende stålkonstruktioner, udført med enten brandmaling eller inddækningsløsninger. Vi gennemgår bla. brandmalingens funktion, kritisk ståltemperatur, beregning af lagtykkelser, AM/V værdier samt andre inddækningsmuligheder.

Deltagerne tages igennem den relevante lovgivning og introduceres til test- og klassificeringsnormer, projektering og kontrolplaner. Kurset giver deltagerne nyttig viden om relevante forhold i relation til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner og valg af dokumenterede produktløsninger hertil.

Deltagerne undervises iht. fagretning, ligesom det er muligt at sammensætte kursusindhold, helt efter jeres individuelle behov.

Varighed

Fra 4 timer eller efter nærmere aftale.

Forudsætning

Du er brandmaler eller isolatør og beskæftiger dig med brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner.

Certifikat

Kurset afsluttes med udstedelse af et certifikat.

Kurset bør genopfriskes efter to år.

Book et kursus

Hvis I har brug for et kursus i dokumenteret Passiv Brandsikring, anvendelsen af FireFree produkterne eller måske et andet relevant område, så kontakt Scandi Supply og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske Rådgiver i dit område. Vi kan tilpasse kurserne helt efter jeres behov.Eva Holdensen

Projektkoordinator

Eva Holdensen

+45 2322 0572