Brandlukning af installationsgennemføringer

Scandi Supply Passiv Brandsikring - vi rådgiver om løsninger til Passiv Brandsikring og møder gerne op på byggepladsen.

Er du udførende entreprenør og håndværker? Udfører du brandlukning af installationsgennemføringer? Så hjælper dette kursus dig godt gennem udfordringerne omkring dokumenteret brandlukning af installationsgennemføringer.

Kursusbeskrivelse

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om udførelse af Passiv Brandsikring med dokumenterede FireFree® produkter. Deltagerne tages igennem relevante forhold med baggrund i BR18 og introduceres til test- og klassificeringsnormer, projektering og kontrolplaner. Vi gennemgår entreprenørens rolle og forpligtelser i forbindelse med brandsikring.

Der er mulighed for dybere gennemgang af konkrete lukningsopgaver iht. relevante fagretninger indenfor el, VVS, ventilation, tømrer- og murerentrepriser så vel som andre former for teknisk isolering.

Derudover tilbyder vi en praktiske del, hvor deltagerne får lov at prøve selv, får produkterne i hænderne og fingrene i materialet. Det er learning by doing, med aktive kursusdeltagere og rig mulighed for at stille spørgsmål. Vi eksemplificerer gode og mindre gode eksempler på brandsikring og introducerer Scandi Supply's hjemmeside og løsningskonfigurator.

Varighed

Fra 4 timer op til 1 arbejdsdag, efter nærmere aftale.

Forudsætning

Du er udførende fagentreprenør indenfor el, VVS, ventilation eller teknisk isolering. Du er håndværker og beskæftiger dig med brandlukning.

Certifikat

Kurset afsluttes med udstedelse af et et personligt certifikat.

Kurset bør genopfriskes efter to år.

Kurset er gratis

Kurset er gratis for jer, der anvender FireFree® produkter.

Book et kursus

Hvis I har brug for et kursus i dokumenteret Passiv Brandsikring, anvendelsen af FireFree produkterne eller måske et andet relevant område, så kontakt Scandi Supply og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske Rådgiver i dit område. Vi kan tilpasse kurserne helt efter jeres behov.Eva Holdensen

Projektkoordinator

Eva Holdensen

+45 2322 0572