Hjælp jeres kunder

Som leverandører af godkendte produkter til formålet, gør I jeres kunder en tjeneste ved at minde dem om bygningsreglementets krav – og får solgt produkterne med fra byggeprocessens start.

Den 1. juli 2018 blev det lovpligtigt at brandsikre hulrum i ventilerede facader, samt hulrummet imellem undertag og tagmateriale. 

I kan hjælpe jeres kunde til at opfylde lovgivningen

Det kan være tungt læsestof at få sig sat ind i Bygningsreglementets nye forordninger om brandsikring, men for bygherrer, entreprenører og udførende kan det blive dyrt, at overse brandsikringen. Som leverandører af dokumenterede produkter for passiv brandsikring, kan I spare jeres kunder for både besvær og fordyrende overraskelser, hvis I allerede tidligt i processen hjælper kunden på vej.

Hulrum i facader og undertag skal sikres mod brandspredning

F.eks. betyder reguleringen i Bygningsreglementets BR18 § 104, der trådte i kraft 1. juli 2018, at ventilerede hulrum i facader, samt imellem undertag og tagmateriale skal sikres mod brandspredning i tilfælde af brand.

I har allerede de materialer i jeres produktsortiment, der skal til for at løse opgaven. Produktet hedder FB Hulrumsventil og er et nemt monterbart rustfrit og syrefast net, produceret med en kerne af grafitmateriale.

Sælg brandsikringen med

Ved salg af beklædning til ventilerede facader, eller tagmaterialer er det nemt at minde kunden om brandsikringen og dermed få den lovpligtige og dokumenterede brandsikring skrevet ind i projektet eller tilbuddet tidligt i processen.

Win-Win

Jeres kunde oplever en professionel rådgivning og I sparer kunden for ubehagelige overraskelser, hvor byggeriet ikke brandgodkendes. I opnår et oplagt mersalg af brandgodkendte, kvalitetsprodukter der i sidste ende er med til at redde både menneskeliv og værdier.

Vores konsulent lægger gerne vejen forbi og bistår med yderligere viden om korrekt og dokumenteret brandsikring af hulrum, facader og undertag med FireFree® Brandstop Hulrumsventil. Vi har udarbejdet et nemt tilgængeligt materiale, der gør det let at dimensionere korrekt.

Det siger Bygningsreglementets BR18 § 104 om brandtætning

”§ 104: Antændelse og brand- og røgspredning

Bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker
væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at:

  1. Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.

  2. Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.

  3. Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er
    nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.”

Skal vi arbejde sammen?

Scandi Supply a/s er et stærkt team af dedikerede medarbejdere, der dagligt arbejder på at give kunder og samarbejdspartnere indsigt i, hvad Passiv Brandsikring er. Vi ønsker at tilføre byggeriets parter viden om lovkrav og anbefalinger og at skabe overblik over de bedste løsningsmuligheder. På den måde ansporer vi til anvendelsen af dokumenterede produkter og understøtter det bedste valg af godkendte løsninger. 

Teknisk Chef

Rasmus Brylle

+45 2322 0573