Brandlukning af installationsskakte

FireFree B280 Brandgips bruges til lukning af gennemføringer i brandadskillende bygningsdele

  • Hulstørrelser op til 2400 mm x 1200 mm

  • Gode lydreducerende egenskaber

  • Ubrændbar (A1)

  • Ekspanderer i hærdefasen for lastbærende egenskaber

  • Systemdokumenteret løsning med FireFree® B780 Brandpakning

  • Brandsikrer alle gængse typer af installationer

  • ETA-dokumenteret og CE-Mærket

FireFree® B280 Brandgips anvendes til at lukke/forsegle store gennemføringer i etagedæk og vægkonstruktioner. Brandgipsen kan anvendes i hulstørrelser helt op til 2400 x 1200 mm, i såvel etagedæk som vægge.

FireFree® B280 Brandgips anvendes til lukning af tekniske installationer, som bryder brandklassificerede vægge og etagedæk. FireFree® B280 Brandgips anvendes til brandsikring af gennemføringer med kabler, kabelbakker, plast-, komposit-, kobber- og stålrør, med eller uden rørisolering.

Mens beton ikke er en brandklassificeret løsning, da den trækker sig fra installationerne under hærdning, så ekspanderer FireFree® B280 Brandgips og stemmer imod den omkringliggende konstruktion. Det giver en brandsikker og tæt løsning, som ikke kun præsterer under brand, men også kan bestå en blowerdoor test.

FireFree® B280 Brandgips er dokumenteret i henhold til gældende europæiske EN standarder og overholder Bygningsreglementet. Brandprøvningen er foretaget i henhold til EN 1366-3 og klassificeret i henhold til EN 13501-1 og EN 13501-2.

FireFree® B280 Brandgips blandes med vand og den ønskede konsistens justeres ved, at justere blandingsforholdet. Det gør brandgipsen let at håndtere.

Dokumenterede løsninger er vores førsteprioritet

Vi har et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med know-how. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer.




Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373