Brandforløb og standarder

Brandforløb

Der findes flere forskellige typer standarder afhængigt af hvad produktet skal løse.

Ved bygningsbrande bruges en standardbrandkurve som er defineret i ISO 834 / EN 1363-1.

Til offshore bruges ofte en HC – Hydrocarbon brandkurve, alternativt HCM – Hydrocarbon Modified. Til tunneller er bandkurven RWS – Rijkswaterstaat den mest brugte.

Nedenunder ses en standardbrandkurve og Hydrocarbon.

Det kan være svært at navigerer rundt i standardiseringssystemet og finde de relevante prøvnings- og klassifikationsstandarder. For at dokumentere produkter til brug for passiv brandbeskyttelse sammensættes dokumentationen typisk af én prøvningsrapport og én klassifikationsrapport. Dette kan være samlet i en ETA i henhold til den relevante ETAG/EAD.

Hos Scandi Supply a/s får vi dokumenteret alle produkter løbende efter det europæiske system og om muligt med tilhørende ETA og CE-mærkning.

Følgende standarder er relevante for de enkelte produktsegmenter.

Brandlukninger

Prøvningsstandarden for produkter til brandlukninger er DS/EN 1366-3. Denne standard definerer hvorledes installationer brandprøves i forskellige typer af konstruktioner som eksempelvis gipsvæg, betonvæg og betondæk.

Med prøvningsrapporten kan klassifikationen ske i henhold til DS/EN 13501-2 – det er her systemet klassificeres som E og I for det angivne tidsrum. Det er vigtigt at løsningen er klassificeret som værende EI i hele tidsrummet, da en E-klassifikation alene ikke sikrer mod varmespredning igennem konstruktionen.

For at opnå CE-mærkning skal dokumentationen samles i en ETA i henhold til ETAG 026 part 2: Penetration Seals eller EAD 350454-00-1104. Herefter kan man få Certificate of Conformity (EC) som giver ret til at påføre CE-mærkning på varen.

Lineære fuger

Prøvningsstandarden for produkter til lineær fuge er DS/EN 1366-4. Denne standard definerer hvorledes fuger brandprøves i konstruktionssamlinger.

Klassifikationen af prøvningsrapporten vil ske i henhold til DS/EN 13501-2. Det er denne som definere E og I klassifikationen.

Såfremt der ønskes CE-mærke, kan dokumentationen samles i en ETA i henhold til ETAG 026 part 3: Linear Joint and Gap Seals eller EAD 350141-00-1106. Herefter kan man få Certificate of Conformity (EC) som giver ret til at påføre CE-mærkning på varen.

Hos Scandi Supply er alle vores løsninger til lineær fuge klassificeret efter det europæiske system. Det er din garanti for at systemerne lever op til gældende standarder og bygningsreglement.

Konstruktion

Alt afhængigt af typen af den passive brandsikring og hvilket konstruktionselement der er tale om, findes der relevante prøvningsstandarder. Brandmaling på bærende stålkonstruktioner brandprøves efter DS/EN 13381-8 imens pladeprodukter til stålkonstruktioner brandprøves efter DS/EN 13381-4.

Klassifikationen, i dette tilfælde R, vil ske i henhold til standarden DS/EN 13501-2.

Såfremt der ønskes CE-mærke kan dokumentationen samles i en ETA i henhold til ETAG 018 part 2: Reactive Coatings for Fire Protection of Steel Elements eller EAD 350402-00-1106 gældende for brandmalingssystemer. For plader i henhold til ETAG 018 part 4 Fire protective Board, Slab and Mat products and Kits eller EAD 350142-00-1106. Herefter kan man få Certificate of Conformity (EC) som giver ret til at påføre CE-mærkning på varen.

Brandspjæld

Mekaniske brandspjæld prøves efter DS/EN 1366-2 imens kemiske brandspjæld som FireFree Brandspjæld brandprøves efter DS/EN 1366-12.

Begge typer klassificeres efter standarden DS/EN 13501-3.

Produktstandarden DS/EN 15650 er kun gældende for mekaniske brandspjæld imens kemiske brandspjæld er undtaget. Vi har valgt at få et UL-EU certifikat på spjældet, så bygherre er sikret yderligere ekstern vurdering af systemet.

FireFree Brandspjæld kan bruges i fuld overensstemmelse med DS428, kontakt os for yderligere information.

Om skribenten

Tom Eiken Abildgaard er Vicedirektør og medindehaver i Scandi Supply. Tom er uddannet Bygningsingeniør og har en Master i Brandsikkerhed fra DTU. Du er altid velkommen til at kontakte Tom hvis du har brug for brandteknisk rådgivning eller har spørgsmål til dokumentation og lovgivning. Du kan også connecte til og følge Tom på LinkedIn.

Vicedirektør | Master i Brandsikkerhed

Tom Eiken Abildgaard

+45 2322 0568