Brandspredning i bygninger

Spredning af ild

Spredning af ild sker via flammespredning fra ét brandbart materiale til et andet.

Flammespredning kan også opstå ved stråling store temperaturstigninger på den side af en bygningskonstruktionen.

Systemer til passiv brandsikring skal være dokumenterede til at løse såvel begge typer brandspredning. Det er derfor, systemer til brandlukninger skal være dokumenteret for både E, integritet, og I, isolering.

Spredning af røg

Udover brandspredning, skal der iht. bygningsreglementet, brandsikres mod spredning af røg. Derfor vil du i vores vejledninger se løsninger, som går længere end blot det dokumenterede.

Vi ved, at der ikke altid er sammenhæng mellem det dokumenterede og virkeligheden. Derfor går vi skridtet videre, og sikrer at du kan specificere eller udføre brandlukningen korrekt.

Kravet i bygningsreglementet §114 fra BR 18 som er specifikt gældende for installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele siger:

Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele skal udføres, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes. 

Scandi Supply's systemer er veldokumenterede og giver mulighed for løsning af tusindvis af forskellige kombinationer af brandlukninger.

FireFree® er det sikre og dokumenterede valg.Vi leverer dokumentationen

Det er op til den enkelte producent af passiv brandsikring, at udvikle og dokumentere deres systemer. Hvad der er muligt med ét produkt, er måske ikke muligt med et andet. Vælger du FireFree produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Kontakt os og vi sætter dig i forbindelse med den Brandtekniske rådgiver i dit område.Vicedirektør | Master i Brandsikkerhed

Tom Eiken Abildgaard

+45 2322 0568